Методична робота

Функції методичної служби ЗДО

Навчальна: 

 • ознайомлення педагогічного персоналу з новими освітніми програмами та технологіями;
 • ознайомлення зі стандартами дошкільної освіти України;
 •  ознайомлення педагогів з законодавчими, нормативними документами в галузі освіти;
 • організація та проведення семінарів, практичних занять, консультацій, відкритих заходів з використанням активних методів.

Контрольно-діагностична:

 • моніторинг якості педагогічного процесу;
 • застосування методів психолого-педагогічної діагностики в процесі вивчення стану освітньо-виховного процесу;
 • аналіз інноваційного досвіду педагогічного персоналу;
 • узагальнення отриманих результатів.

Корекційно-прогностична (плануюча): 

 • здійснення планування перспективних та поточних заходів ( річний, місячний, календарний плани)

Організаційна: 

 • організація та участь в педагогічних радах, педагогічних годинах, батьківських конференціях тощо;
 • організація методичних об’єднань, творчих груп та міні-проектів;
 • організація самостійної роботи педагогів з підвищення професійного рівня;
 • організація роботи з батьками дітей та соціальними партнерами;
 • замовлення педагогів на курси підвищення кваліфікації.

Дослідницька:

 • планування заходів на основі аналізу стану освітнього процесу та запитів педагогів з урахуванням нових тенденцій в розвитку освітніх технологій;
 •  вивчення та розповсюдження інноваційного досвіду та авторських технологій;

Комунікативна:

 • усвідомлення особистої та соціальної  значимості діяльності;
 • реалізація гуманістичної парадигми в педагогічній діяльності;
 • встановлення ділових контактів з учасниками педагогічного процесу, з соціальними партнерами.

Виховна (мотиваційно-стимулююча): 

 • стимулювання творчої діяльності педагогів;
 • виявлення потенціалу педагогів;
 •  стимулювання підвищення професійної кваліфікації;
 • мотивування на використання особистісно-орієнтованої моделі виховання, на емпатію з дітьми, прояв любові та розуміння.

Гностична: 

 • оволодіння методами самоаналізу, здійснення самоосвіти.

 

 

 

 

 

 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/Bilan_Programa_Ukrdoshkillja_2017.pdf

Програма розвитку дитини дошкільного віку “Українське дошкілля” - купити книгу на ЗеБукс

 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/programi-rozvitku-ditej

ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ

 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/metodychni-rekomendatsiyi-doshkilna/zmist-navch-byhovn.pdf

Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах.

 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/metodychni-rekomendatsiyi-doshkilna/dityachimi-sadkami-svitu.pdf

Прогулянки дитячими садками світу

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В УМОВАХ КАРАНТИНУ                        https://uied.org.ua/wp-content/uploads/2021/02/doshkilnaosvita.pdf

 

 

 

 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/profesijna-skarbnichka/osvitnij-proekt-aflatot

 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/2020/21.12/bazovyy%20komponent%20doshkillya.pdf

Базовий компонент дошкільної освіти 2021

http://bazovyy komponent doshkillya.pdf

 

 

 

 

 

Завдання ДНЗ на навчальний рік

 

 

Щоб дитячий світ пізнати

Педагогіку нам треба знати

І в психології розбиратися потрібно всім                                                      

І дорослим і малим.

 Адже, про малят турбота 

Це не лише вихователя робота.

Батьки педагогами теж повинні стати,

Щоб спокійну старість мати.

В цій скриньці інформація для всіх

Про виховання дітлахів малих.

Виховуймо гарних малят

На радість мам, на втіху тат.                                              

 

 

Методична допомога в творчій діяльності вихователя 

Зміст методичної роботи в закладі будується на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, навчальних планів, програм, новинок психолого-педагогічної літератури, інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи, інформації про перспективний педагогічний досвід. В дошкільному закладі мають бути створені належні умови для підвищення професійного рівня та формування інноваційної компетентності педагогів. Вдало поєднанні колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи сприяють ефективному росту фахової майстерності педагогів. Згідно Типового положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу методичний кабінет дошкільного навчального закладу є центром методичної допомоги педагогічним працівникам дошкільного навчального закладу та поширення психолого-педагогічних знань серед батьків щодо розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку. Робота методичного кабінету організовується з урахуванням вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», інших нормативно-правових актів . Завдання адміністрації : надання методичної допомоги педагогічним працівникам щодо підвищення їх кваліфікації, професійної компетентності та розвитку педагогічної творчості підготовки та проведення освітнього процесу з дітьми, роботи з батьками вихованців . А також створення сприятливих умов для самовдосконалення педагогів, розвитку творчої ініціативи у них; забезпечення методичної підтримки щодо реалізації педагогічних ініціатив та апробації навчальної літератури, методичних розробок. 
Адміністрація дошкільного закладу здійснює планування на п’ять років курсової перепідготовки педагогів. Особлива увага приділяється визначенню тем до курсового та після курсового завдання. А також організації педагогічних хвилинок із звітами вихователів про проходження курсової перепідготовки на педгодинах.
Тематика самоосвіти педагогів глибоко продумується і визначається самими вихователями з урахуванням потреб навчально-виховного процесу .
Функції методичного кабінету:
врахування перспектив розвитку дошкільної освіти та специфіки діяльності даного дошкільного закладу;
використання сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень, інноваційних технологій;
розширення професійного світогляду педагогічних працівників, систематичне інформування педагогів щодо інновацій в галузі дошкільної освіти;
корекція та оновлення інформації, яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.
Адміністрація дитсадка
 1) опрацьовує наукові та практичні досягнення у галузі дошкільної освіти, надає рекомендації щодо їх впровадження в практику роботи дошкільного закладу; 
2) розробляє методичні рекомендації, зразки розвивальних посібників ;  
3) надає практичну допомогу працівникам дошкільного закладу;
4) систематично вивчає стан освітнього процесу, динаміку змін у розвитку дітей дошкільного віку, професійної компетентності педагогічних працівників;
5)моделює зміст, форми і методи підвищення фахової кваліфікації, майстерності педагогів дошкільного закладу, підвищення рівня психолого-педагогічної культури батьків вихованців;
6)вивчає , узагальнює та поширює перспективний педагогічний досвід з метою його застосування в освітньому процесі та удосконалення професійної компетентності педагогів.