Навчальний процес

Пріоритетний напрямок ЗДО "Теремок" - національно-патріотичне та музичне виховання.

 

Проблема: Розвиток цілісної, життєво компетентної, різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості в умовах інноваційного розвитку дошкільника, враховуючи досягнення та перспективи розвитку дитини, та, спрямовуючи педагогічну діяльність на формування особистості через патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу дитини дошкільного віку.

 

Завдвння ЗДО:

1. Упроваджувати в освітній процес систему заходів з економічного виховання дошкільників з метою полегшення процесу соціалізації дітей, розширення їх знань про життя сучасного суспільства, закладання основ фінансової грамотності.

2. Формувати у дошкільників національну свідомість та патріотичні почуття шляхом інтегрування в освітньому процесі різних форм роботи з дітьми, методів, засобів педагогічного впливу, видів дитячої діяльності.

3. Забезпечити формування у вихованців мовленнєво-комунікативної компетенції, навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми та дорослими людьми засобами ігрової діяльності.

4. Збереження та зміцнення фізичного здоровя дитини та забезпечення фізичного розвитку дітей через впровадження інноваційних технологій.